Vraag & antwoord

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over sociale voedseltuinen. Hoe gaan we te werk en hoe sluit je je aan? Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen.

Contact opnemen arrow_forward
Q&A

Algemeen

Een Sociale Voedseltuin is een gemeenschappelijke tuin waar mensen samenkomen om gezond eten te oogsten. Het doel van zo’n tuin is niet alleen om verse, gezonde producten te telen, maar ook om sociale interactie en gemeenschapsvorming te bevorderen. Deelnemers kunnen buurtbewoners, scholen, senioren en andere groepen zijn die samenwerken en van elkaar leren. Een Sociale Voedseltuin betrekt altijd kwetsbare huishoudens.

Naast het verbouwen van voedsel, organiseert een sociale voedseltuin vaak educatieve workshops en evenementen om kennis over duurzame landbouw en gezonde voeding te verspreiden. Het biedt een plek voor verbinding, educatie en ondersteuning binnen de gemeenschap.

Sociale voedseltuinen zijn er om huishoudens in sociaal-economische achterstandsituaties te helpen. Dit zijn gezinnen die op of onder de armoedegrens leven of te maken hebben met andere sociale uitdagingen (bv. eenzaamheid).

De ondersteuning wordt geboden zolang als nodig is. Voor huishoudens waarmee het na verloop van tijd beter gaat, is de mogelijkheid om te blijven participeren en naar draagkracht bij te dragen.

Een Sociale Voedseltuin levert gezinnen in armoede:

  • Verhoogde voedselzekerheid en toegang tot verse, gezonde voeding, wat hun financiële druk vermindert en hun bestaanszekerheid vergroot.
  • Gezondheidsverbetering door het aanbieden van onbespoten, voedzame producten, wat preventief werkt tegen ziektes zoals obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes.
  • Voedseleducatie en bewustwording over gezonde voeding en duurzaamheid, wat hen helpt om betere voedingskeuzes te maken.
  • Sociale cohesie en inclusie, door een plek te bieden voor sociale interactie en samenwerking, wat sociaal isolement vermindert.
  • Milieubewustzijn, door betrokkenheid bij ecologische landbouwpraktijken die biodiversiteit en bodemgezondheid bevorderen.

Wij willen een structurele levering en kwaliteit van groenten, fruit, aardappels en kruiden kunnen garanderen. Dat kan niet wanneer er alleen met vrijwilligers wordt gewerkt. Daarom werken er betaalde tuinders en maatschappelijke werkers in de sociale voedseltuinen.

Het runnen van een sociale voedseltuin een vak apart. Naast kennis van telen op een natuurlijk-inclusieve manier, teeltplanning en voedselveiligheid moet een tuinder een grote groep vrijwilligers aansturen en staat hij of zij in contact met de hulporganisaties en andere stakeholders.

Sociale voedseltuinen werken nauw samen met (hulp)organisaties zoals de Voedselbank, Stichting Leergeld, de gemeente (sociale zaken, werk), het Leger des Heils, GGD, buurtorganisaties, etc.

We werken samen met andere hulporganisaties voor het bieden van hulp aan huishoudens die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld Voedselbanken, Stichting Leergeld, welzijnsorganisaties en gemeenten. We hanteren zelf geen inkomenscheck maar ondersteunen kwetsbare huishoudens is nauw overleg met deze eerdere genoemde organisaties.

Onze opzet van ondersteuning is zo laagdrempelig mogelijk voor schaamte en daar zien we de effecten van. We creëren een fijne groene omgeving om te komen, waar mensen trots op zijn. Veel huishoudens geven aan dat ze de sociale voedseltuinen ervaren als een laagdrempelige plek om te komen en dat het bezoek voelt als een uitje voor ze. Om het laagdrempeliger te maken voor mensen waar dat minder geschikt voor is, leveren de sociale voedseltuinen ook aan lokale Voedselbanken.

Een tuin starten

Het runnen van een sociale voedseltuin is een vak apart. Naast kennis van telen op een natuurlijk-inclusieve manier, teeltplanning en voedselveiligheid moet een tuinder een grote groep vrijwilligers aansturen en staat hij of zij in contact met de hulporganisaties en andere stakeholders. Ons advies aan startende tuinders is dan ook om mensen om je heen te verzamelen met deze skills, indien je dit niet zelf allemaal in huis hebt.

Een tuin runnen volledig op vrijwilligersbasis zouden wij niet aanbevelen. Continuïteit en professionaliteit zijn belangrijk voor het slagen van de tuin.

Afhankelijk van je doelen, kun je al een sociale voedseltuin starten op een kleine groenstrook midden in je stad of dorp! Als je doel is om 200 huishoudens structureel te voorzien van gezonde voeding, moet je echter al snel denken aan 5.000 a 10.000 m2 teeltoppervlak.

Financiën

We beogen een gedragen en gedeelde financiële aanpak, bestaande uit de lokale overheid, het bedrijfsleven en de zorgverzekeraar. Er zijn ook tuinen die deels werken met een betaald systeem, waarbij afnemers betalen voor hun groentepakketten en daarmee ook een deel van de groentepakketten financieren voor mensen met een smalle beurs. Ook zijn er vaak fondsen die mee financieren.

Voor 300 euro per jaar kunnen wij 1 gezin van de lente tot de winter voorzien van groenten, fruit, aardappelen en kruiden. De kosten van een sociale voedseltuin zitten voornamelijk in de initiële investering, de uren van de betaalde tuinders en voor een kleiner deel in materiaal en pootgoed.