Visie en doelstellingen

Sociale Voedseltuinen Nederland zet zich in om gezonde voeding toegankelijk te maken voor alle lagen van de bevolking. Met bijzondere aandacht voor huishoudens in sociaal-economische achterstandsituaties faciliteren en stimuleren we de realisatie van sociale voedseltuinen in verschillende gemeenten in Nederland. De voedseltuinen voorzien wekelijks vele huishoudens van vers, onbespoten voedsel, waaronder groenten, fruit, kruiden en aardappelen. Met deze actieve en integrale aanpak vergroten we de bestaanszekerheid van kwetsbare gezinnen en verkleinen we de gezondheids- en participatiekloof.

 

Aanpak

Noodzaak en relevantie

In de huidige tijd waar economische fluctuaties zoals inflatie en stijgende energieprijzen dagelijkse realiteit zijn, wordt het voor steeds meer gezinnen een grotere uitdaging om gezonde voedingskeuzes te bekostigen. De Sociale Voedseltuinen bieden een antwoord met impact door niet alleen kosteloos essentiële verse voedselproducten aan te bieden maar ook door voedseleducatie te bieden en mensen te stimuleren om gezonde keuzes te maken op een inspirerende plek die ruimte biedt voor sociale verbinding.

Bewezen aanpak

De bestaande Sociale Voedseltuinen zijn een groot succes en maken voor veel gezinnen echt een verschil. We helpen ieder jaar veel kwetsbare huishoudens en de tuinen fungeren als dynamische hubs voor educatie en sociale betrokkenheid. Educatieve activiteiten, zoals schoolbezoeken, kookworkshops en open dagen, inspireren honderden deelnemers om te leren over duurzame lokale voedselproductie en het belang van een gezond en gevarieerd eetpatroon. Deze voedseltuinen mogen niet alleen rekenen op lokale steun, maar worden ook omarmd door hulporganisaties, maatschappelijke instellingen en gemeenten en kunnen daardoor streven naar een robuuste financiële structuur waarmee de positieve impact op de gebruikers van deze tuinen kan worden gewaarborgd.

Integrale aanpak

Een Sociale Voedseltuin verhoogt de toegang tot vers en gezonde voeding voor huishoudens die het financieel moeilijk hebben. Hierdoor verbetert hun koopkracht en dragen we structureel bij aan hun bestaanszekerheid.

De Sociale Voedseltuin dient ook als tastbare plek voor voedseleducatie, waar zowel volwassenen als kinderen leren over de herkomst van voedsel, het belang van gezond eten en de principes van ecologische duurzaamheid. Door hands-on ervaringen in de tuin, krijgen deelnemers inzicht in hoe voedsel wordt geproduceerd.

Door het aanbieden van onbespoten, verse producten draagt een Sociale Voedseltuin direct bij aan het verbeteren van de lichamelijke gezondheid van de participerende huishoudens. Gezonde voeding heeft een preventieve werking tegen veel voorkomende ziektes zoals obesitas, hart-en vaatziekten en diabetes.

Deze tuinen versterken de sociale cohesiedoor mensen uit diverse achtergronden samen te brengen rond een gemeenschappelijk doel. Ze bieden een platform voor sociale interactie en samenwerking, wat bijdraagt aan een sterkere sociale binding en minder sociaal isolement. Ook stimuleert dit de participatieve bereidheid.

Een Sociale Voedseltuin draagtbij aan het vergroten van biodiversiteit en het bevorderen van ecologische duurzaamheid. Ze biedt een habitat voor wilde dieren en helpen bij het behoud van lokale plantensoorten, terwijl ze ook de bodemgezondheid verbetert door het gebruik van organische landbouwtechnieken.

Daadkracht

We bevinden ons op een cruciaal kantelpunt binnen ons armoedebeleid en het kunnen waarborgen van voedselzekerheid voor alle lagen van de bevolking. Bij Sociale Voedseltuinen Nederland zijn we overtuigd van de transformatieve kracht van onze aanpak, die substantieel bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en essentieel is voor de versterking van het gemeentelijk sociaal beleid. De tijd van oppervlakkige interventies en incidentele steun is voorbij; het is tijd voor een daadkrachtige, integrale benadering die werkelijke, duurzame verandering teweegbrengt in het leven van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.

Aanpak